Productes CETIT  desplegar cercar | correu@cetit | Col·legi virtual

Productes del CETIT

cevisat Web dedicada a l'exercici de la professió
www.cevisat.cat
- Visats presencials i telemàtics
- Documentació tècnica
- Administracions públiques
ceformació Plataforma de formació online
www.ceformacio.cat
- Formació semipresencial
- Formació online
ceweb Xarxa TIC dels enginyers
www.ceweb.cetit.cat
- Creació de webs, blocs
- Servidors virtuals
- Videoconferència multipunt i S.A.T
ceconveni Ofertes i convenis
www.ceconveni.cetit.cat
- Convenis i promocions
- Ofertes entre col·legiats
- Financiació de idees
Esteu en: Skip Navigation Links> Inici> El col·legi> Informació> Notícies> Notícia web
// Notícia
ELECCIONS CETIT 2018

D’acord amb l’ establert en els vigents Estatuts, la Junta de Govern del CETIT, en data 10 de maig de 2018 ha acordat convocar Eleccions i Junta General Ordinària, que es celebrarà el proper 27 de juny de 2018 a la Sala d’Actes del Col·legi, avinguda de Roma, 7, de Tarragona

                                               ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la Junta General Ordinària anterior.
  2. Eleccions a la totalitat dels càrrecs a la Junta de Govern. A les 16:15 hores s’inicia la votaciói a les 19:00 hores es finalitza la mateixa.
  3. Escrutini i proclamació dels elegits.
  4. Torn obert de paraules

Segons l’ establert en l’Article 45 dels Estatuts, el calendari electoral serà el següent,

  • Constitució de la Mesa Electoral – 18 de maig de 2108
  • Exposició del cens electoral – del 22 al 28 de maig de 2018
  • Presentació de candidatures – del 1 al 7 de juny de 2018 (a les 14 hores)
  • Proclamació de candidatures –  11 de de juny de 2018
  • Campanya electoral – del 12 al 26 de juny de 2018
  • Eleccions –27 de juny de 2018

Els càrrecs que s’han d’escollir són els establerts en l’Article 23 dels Estatuts:

La direcció i administració del Col·legi està atribuïda a la Junta de Govern, que es compon d’un degà, dos vicedegans, un secretari, un vicesecretari, un interventor, un tresorer i quatre vocals.

Els requisits per a ser membre de la Junta són els establerts en l’Article 26 dels Estatuts:

Per formar part de la Junta de Govern és necessari:

a) Ser col·legiat amb residència professional dins la demarcació del Col·legi i amb dos anys com a mínim d’antiguitat, excepte per ocupar el càrrec de degà, en què és necessària una antiguitat de deu anys, i els de vicedegà, secretari i tresorer, que és de cinc anys.

b) Estar en possessió de la plena capacitat civil.

c) No estar suspès dels drets col·legials.

d) Tenir la nacionalitat espanyola o ser estranger habilitat legalment per poder ocupar aquests càrrecs.


18/05/2018

arxiu adjunt Enllaços d'interés
No hi han arxius associats a la notícia
[+] Noticies

ISO