Productes CETIT  desplegar cercar | correu@cetit | Col·legi virtual

Productes del CETIT

cevisat Web dedicada a l'exercici de la professió
www.cevisat.cat
- Visats presencials i telemàtics
- Documentació tècnica
- Administracions públiques
ceformació Plataforma de formació online
www.ceformacio.cat
- Formació semipresencial
- Formació online
ceweb Xarxa TIC dels enginyers
www.ceweb.cetit.cat
- Creació de webs, blocs
- Servidors virtuals
- Videoconferència multipunt i S.A.T
ceconveni Ofertes i convenis
www.ceconveni.cetit.cat
- Convenis i promocions
- Ofertes entre col·legiats
- Financiació de idees
Esteu en: Skip Navigation Links> Inici> El col·legi> Informació> Història


1925
Primer president, Ginés Navarro i Navarro. Un grup de pèrits i tècnics industrials presenta la documentació el 8 de gener de 1925 al Govern Civil de Tarragona per formar l'Asociación de Peritos de la Província de Tarragona, que es formalitza amb l'acta fundacional i el reglament. 1927 Queda constituïda l'associació legalment després de la de Barcelona. L'organització de l'associació, la defensa dels drets i la protecció de tots els associats van ser l'objectiu principal d'aquests pioners, que cercaven una funció merament tècnica, d'intercanvi de coneixements i fraternitat. 
Anar a inici

1948
Segon president, Manuel Sapiña i Costa. S'estructura el funcionament associatiu. Es crea la subdelegació, a la província de Tarragona, de la l'Associació Nacional de Pèrits i Tècnics Industrials d'Espanya. Etapa d'adaptació a uns temps de postguerra amb uns objectius clars de la defensa professional. 
Anar a inici

1956
Tercer president, Lluís Roca i Garcia. Foren els temps més difícils per a la continuïtat del Col·legi. La voluntat de lluita davant les dificultats va fer que el mateix president oferís el seu domicili com a seu de l'entitat. Es constitueixen els col·legis professionals i s'enceta una nova etapa com a delegació del Col·legi de Pèrits Industrials de Catalunya i Balears. 
Anar a inici

1961
Quart president, Francisco Hierro Coronil. El Col·legi inaugura un local social llogat i situat a la rambla del Generalísimo, núm. 63 (avui rambla Nova), com a seu de la delegació tarragonina del Col·legi Oficial de Pèrits Industrials de Catalunya i Balears. L'activitat col·legial professional i social comença a crear-se. 
Anar a inici

1963
Cinquè president, Joan Roig i Güell. Inicià una tribuna d'opinió dels col·legiats, tant en l'àrea acadèmica com en la de formació especialitzada i revisió constant dels coneixements. El nombre de col·legiats augmenta significativament tenint en compte l'època. 
Anar a inici

1975
Sisè president, Joan Garcia i Marquès. En aquesta etapa el Col·legi adquireix la seva primera seu, inaugurada el 7 d'abril de 1979 a l'avinguda del General Mola, núm. 11 (actual Pau Casals). Són els començaments d'un sentit corporatiu desenvolupat en la part social, la formació tècnica i la preocupació per la defensa professional i les atribucions. El 1995 la nostra demarcació es constitueix en col·legi autònom integrat en el Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya. Els presidents passen a denominar-se degans. L'any 1996 s'inaugura l'actual seu de l'avinguda de Roma, núm. 7, amb unes instal·lacions àmplies i modernes. El nombre de col·legiats creix i les activitats es multipliquen. 
Anar a inici

2001
Setè degà, Santiago Crivillé Andreu. Comença una reorganització i actualització a fons del Col·legi amb unes millores que permetin afrontar els nous reptes del segle XXI. S'augmenten els serveis i s'implanten les tecnologies de la informació i les comunicacions, i la qualitat en l'organització, amb la qual cosa s'ha potenciat la imatge corporativa en la societat. El 2003 celebrem el 75è aniversari del nostre associacionisme professional. 

2014 

Vuitè degà, Antoni Escarré Paris. Comença en una època plena de canvis tant en l'aspecte formatiu com en l'exercici de la professió, amb un Pla Estratègic per assolir la millora de la qualitat en la professió i d'ésser part activa en el  territori.

Anar a inici

El Col·legi en motiu del 75è Aniversari a editat el llibre ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL a les comarques meridionals de Catalunya (1925 ? 2003). L'objectiu d'aquest esforç ha sigut recuperar el passat, els nostres orígens, per fer-ne un llegat i un referent per a futures generacions. 
Els que estiguin interessats en ampliar els coneixements de la nostre història, tenen a la seva disposició el llibre a la biblioteca del Col·legi.